Dansbeskrivningar nybörjare.

Det finns många olika danser & svårighetsgrader. Men en dans som för många är en gammal goding är Electric Slide. Har man varit med länge så har den dansats otaliga gånger, och det är även en bra dans att lära en nybörjare, så även dansen Just for fun! Se danserna framför dig samtidigt som du får instruktioner för lättare förståelse.

Electric Slide

Nivå: Nybörjare

Beskrivning: 4 väggar, 18 counts

Musik: Marcia Griffiths Electric Boogie, (112 BPM)

Vine höger och touch.

1. Kliv till höger med höger fot

2. Sätt vänster fot bakom höger

3. Kliv till höger med höger fot

4. Toucha med vänster fot intill höger.

Vine vänster och touch

1. Kliv till vänster med vänster fot

2. Sätt höger fot bakom vänster

3. Kliv till vänster med vänster fot

4. Toucha med höger fot intill vänster

Gå bakåt och touch

1. Kliv bakåt med höger fot

2. Kliv bakåt med vänster fot

3. Kliv bakåt med höger fot

4. Toucha med vänster fot intill höger

Step, stomp, step, touch

1. Kliv fram med vänster fot

2. Stampa med höger intill vänster

3. Kliv bakåt med höger fot

4. Toucha med vänster fot intill höger

Step och vrid 1/4, touch

1. Kliv fram med vänster fot och vrid 1/4 åt vänster

2. Toucha med höger fot intill vänster

Upprepa

Just for fun

Beskrivning:

32 count, 4 väggar, nybörjare.

Musik: Tell Me Ma av Shamrock

>Cotton Eye Joe av Rednex.

1-2

Steg framåt på höger, steg framåt på vänster

3-4

Steg framåt på höger, spark framåt med vänster och lyft på armarna.

5-7

Steg bakåt på vänster, steg bakåt på höger, steg bakåt på vänster

&8

Steg på höger trampdyna (något bakom vänster), korsa vänster fot framför höger

9-10

Steg med höger åt höger, korsa vänster fot bakom höger

11-12

Steg med höger åt höger, spark med vänster korsad framför höger och klappa händerna

13-14

Steg med vänster åt vänster, korsa höger bakom vänster

15-16

Vänd 1/4 varv åt vänster och steg framåt på vänster, scuff (låg spark där hälen tar i golvet) med höger

17-18

Steg diagonalt framåt/höger på höger, touch med vänster intill höger och klappa händerna

19-20

Steg diagonalt bakåt/vänster på vänster, touch med höger intill vänster och klappa händerna

21-22

Steg diagonalt bakåt/höger på höger, touch med vänster intill höger och klappa händerna

23-24

Steg diagonalt framåt/vänster på vänster, touch med höger intill vänster och klappa händerna

25-26

Stamp med höger, stamp med vänster (fötterna något isär)

27-28

Sväng bägge armarna bakåt, sväng bägge armarna framåt (sopa lätt med händerna på låren)

29-30

Klappa händerna, knäpp med fingrarna i axelhöjd

31-32

Stamp med höger intill vänster (vikten fortfarande på vänster), flick (spark bakåt) med höger och lyft armarna igen

Upprepa